Rēķinu izrakstīšanas programma
  1. Kā sastādīt rēķinu (video)
  2. Kā sastādīt rēķinu ar atlaidēm
  3. Kā sastādīt rēķina kopiju
  4. Kā sastādīt rēķinu bez PVN
  5. Kā izveidot rēķinus angļu, vācu, franču un citās valodās
  6. Kā izveidot avansa rēķinu
  7. Kā izveidot tāmi
  8. Kā izmainīt iestatījumus
  9. Kā izveidot savu individuāli pielāgoto rēķina paraugu
  10. Kā izveidot atkārtotos rēķinus

1. Kā sastādīt rēķinu

1.1 Dodieties uz "Rēķini" un izvēlieties "Pievienot jaunu", jums būs jāaizpilda tālāk redzamā forma:

Kā sastādīt rēķinu

1.2 (Rēķina numurs): Rēķinu numurus nevar atkārtot

1.3 (Datums): Rēķina izrakstīšanas datums.

1.4 (Apmaksāt līdz): Rēķina apmaksas datums ir pēdējais datums, kad klientam jāveic maksājums

1.5 (Veids): Kāds ir jūsu rēķina veids?

1.6 (Kavējuma maksa): Cik jūs iekasējat par nokavētiem maksājumiem? Piemēram: 1% dienā

1.7 (Atsauces numurs): Atsauces numurs ir unikāls pasūtījuma vai pieprasījuma numurs, ko izmanto, lai apzīmētu un ātri atrastu šo pasūtījumu (pēc izvēles).

1.8 (Piezīmes rēķinā): Norādījumi vai informācija, ko varat ievietot rēķinā (pēc izvēles)

1.9 (E-pasta teksts): Teksts e-pasta ziņojumā, kuru klienti redz, saņemot jūsu rēķinus.

Ja saraksts ir tukšs, klienta dati ir jāievada manuāli.

1.10.1 (Klienta nosaukums): Jūsu klienta uzņēmuma nosaukums.

1.10.2 (Reģistrācijas numurs): Jūsu klienta uzņēmuma reģistrācijas numurs.

1.10.3 (PVN numurs): Uzņēmuma PVN reģistrācijas numurs (pēc izvēles).

1.10.4 (Klienta adrese): Jūsu klienta uzņēmuma adrese.

1.10.5 (Pasta indekss): Jūsu klienta uzņēmuma pasta indekss (dažādās valstīs zināms kā pasta indekss, pasta kods vai pasta numurs) ir burtu un/vai ciparu virkne.

1.10.6 (Klienta e-pasts): Klienta e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts rēķins.

Ir pienācis laiks pievienot preces, to daudzumu un cenas pēc klienta datu ievadīšanas. Aizpildiet informāciju par precēm un nospiediet pogu "Pievienot". Jūs varat pievienot vairākas preces.

1.11.1 (Produktu saraksts): Šajā sadaļā tiek parādītas jūsu rēķinam izvēlētās preces/pakalpojumi.

1.11.2 (Pievienot produktu): Pievienojiet savas preces vai pakalpojumus

1.11.3 (Produkti): Jūs varat noklikšķināt uz savām precēm un pakalpojumiem.

1.12 Kad preces ir pievienotas, nospiediet pogu "Saglabāt", un jūsu rēķins būs gatavs. To varat lejupielādēt vai nosūtīt klientiem PDF/XLS/Word/HTML formātos, rediģēt vai dzēst.

PDF rēķina piemērs:

PDF rēķina piemērs:


2. Kā sastādīt rēķinu ar atlaidēm

Kā sastādīt rēķinu ar atlaidēm

2.1 Atlaidi, kas attiecas uz visām rēķinā norādītajām precēm un pakalpojumiem, var pievienot kā parastu preci, vienīgā atšķirība, ka cenai jābūt ar negatīvu vērtību. Piemēram, "Nosaukums": "Vispārējā atlaide", "Cena": "-100".

2.2 Atlaide konkrētai precei vai pakalpojumam tiks piemērota, ja aizpildīsiet atlaides lauku ar noteiktu vērtību. Ir arī iespēja izvēlēties, vai vēlaties saņemt tiešu atlaidi vai procentus no cenas.

2.3 Ir iespējams apvienot gan vispārējo atlaidi, gan īpašo atlaidi:

Rēķina paraugs ar atlaidēm:

rēķins ar atlaidēm


3. Kā sastādīt rēķina kopiju

Daži rēķini satur līdzīgu informāciju. Šādā gadījumā ērtāk ir izveidot rēķina kopiju un rediģēt tā numuru vai preces. Dodieties uz sadaļu "Mani rēķini", izvēlieties rēķinu un nospiediet ikonu "kopēt". Saraksta augšpusē parādīsies jauna rēķina kopija.

kā nokopēt rēķinu

Rēķina informāciju varat rediģēt, noklikšķinot uz ikonas "rediģēt".


4. Kā sastādīt rēķinu bez PVN

Lai izveidotu rēķinus bez PVN, iestatījumos ir jāiestata PVN vērtība "0".

Kā sastādīt rēķinu bez PVN


5. Kā izveidot rēķinus angļu, vācu, franču un citās valodās

Mūsu programmatūra atbalsta plašu valstu un valodu klāstu. Jūs varat sastādīt rēķinus konkrētā valodā atbilstoši specifiskām valsts prasībām, ja reģistrējat kontu vēlamajā valodā.

Kā izveidot rēķinus angļu, vācu, franču un citās valodās


6. Kā izveidot avansa rēķinu

Lai izveidotu avansa rēķinu, jums jāizvēlas rēķina "Veids" - Avansa rēķins. To var izdarīt rēķinu izveidošanas procesā.

Kā izveidot avansa rēķinu


7. Kā izveidot tāmi

Kad izveidojat jaunu rēķinu vai rediģējat esošo, rēķina veidam jābūt iestatītam uz "Tāme".

Kā izveidot tāmi8. Kā izmainīt iestatījumus

Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz "Iestatījumi". Tur ir 6 sadaļas: Lietotāja profils, Informācija par uzņēmumu, Maksājumu informācija, E-pasta iestatījumi, Rēķina iestatījumi, Paraugi.

8.1 Lietotāja profils:

"Lietotāja profils" iestatījumos ir redzami lietotāja reģistrācijas dati, kurus varat jebkurā laikā izmainīt. E-pasts tiks izmantots paziņojumu un rēķinu nosūtīšanai.

Lietotāja profils - Iestatījumi

8.2 Informācija par uzņēmumu:

- (Uzņēmuma nosaukums): Jūsu uzņēmuma nosaukums

- (Tālrunis): Jūsu uzņēmuma tālruņa numurs. Piemērs: +1 (877) 888 1234.

- (Adrese): Jūsu uzņēmuma adrese

- (Pasta indekss): Pasta indekss (dažādās valstīs zināms kā pasta indekss, pasta kods vai pasta numurs) ir burtu un/vai ciparu virkne.

- (Reģistrācijas numurs): Jūsu uzņēmuma reģistrācijas numursLietotāja profils - Informācija par uzņēmumu

8.3 Maksājumu informācija:

- (Bankas nosaukums): Jūsu bankas nosaukums ir nepieciešams, lai saņemtu bankas pārskaitījumus. Piemērs: City Bank.

- (Bankas konts (IBAN)): Jūsu uzņēmuma bankas konta numurs / IBAN. Tas ir nepieciešams, ja vēlaties saņemt bankas pārskaitījumus.

- (BIC): SWIFT vai BIC bankas kods.

- (Bankas adrese): Jūsu bankas adrese (pēc izvēles).

- (Alternatīva maksāšanas metode): Alternatīva maksājuma metode, lai saņemtu maksājumus no klientiem. Piemērs: Paypal.

- (Alternatīvs norēķinu konts): Jūsu sekundārās vai alternatīvās maksāšanas iespējas ID. Piemērs: my@paypal.com

- (Alternatīva maksāšanas metode 2): Alternatīva maksājuma metode, lai saņemtu maksājumus no klientiem. Piemērs: Payoneer.

- (Alternatīvs norēķinu konts 2): Jūsu alternatīvās maksāšanas iespējas ID. Piemērs: my@payoneer.com

- (IBAN 2): IBAN - Starptautiskais bankas konta numurs

- (PVN numurs): Uzņēmuma PVN reģistrācijas numurs (pēc izvēles).

- (PVN (%)): PVN likme jūsu uzņēmumam

- (Manas cenas ar PVN): Vai PVN jau ir iekļauts jūsu cenās vai tiks pievienots papildus cenai?.

- (Valūta): Izvēlieties valūtu, kādā plānojat izrakstīt rēķinus klientiem.

- (Datuma formāts): Jūsu valstī izmantotais datuma formāts.Lietotāja profils - Maksājumu informācija

8.4 E-pasta iestatījumi

- (Noklusējuma e-pasta teksts): Teksts e-pasta ziņojumā, kuru klienti redz, saņemot jūsu rēķinus.

- (Mans paraksts e-pastos): E-pasta ziņojuma kājene. Piemēram: Ar cieņu, Jānis Bērziņš, Mans uzņēmums, SIA

Lietotāja profils - E-pasta iestatījumi

8.5 Rēķina iestatījumi

(Apmaksas termiņš (dienas)): Cik dienas jūs dodat saviem klientiem rēķinu apmaksai?.

(Kavējuma maksa): Cik jūs iekasējat par nokavētiem maksājumiem? Piemēram: 1% dienā

(Mērvienība): Jūsu preču vai pakalpojumu mērvienība pēc noklusējuma. Piemēram: kg, m, ....

(Decimālais atdalītājs): Jūs varat izvēlēties, kā savos rēķinos attēlot skaitļus. Piemēram: 100,00 vai 100.00

(Logo(.jpg)): Jūsu uzņēmuma logotips.

Rēķina iestatījumi

8.6 Paraugi

Rēķiniem varat izvēlēties jebkuru paraugu, kas jums patīk. Ir pieejami 4 vispārīgi formāti: PDF (.pdf), HTML (.html), (.xls), Word (.dotx).

Lietotāja profils - Paraugi

9. Kā izveidot savu individuāli pielāgoto rēķina paraugu

Lai individuāli pielāgotu savu XLS/Word/PDF/HTML rēķina paraugu, jums ir jālejupielādē viens no gatavajiem XLS/Word/PDF/HTML paraugiem no zemāk redzamā saraksta. Ir dažādas bloku sadaļas, kas sākas ar "${" un beidzas ar "}" simboliem. Lūdzu, neizdzēsiet šos blokus, ja vēlaties redzēt šo informāciju rēķinos. Jūs varat pārvietot blokus un pievienot papildu informāciju, ko vēlaties redzēt rēķinos. Ja jums ir nepieciešami paskaidrojumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu, un mēs ar prieku jums palīdzēsim.

9.1. Pievienojiet jaunus pielāgotos parametrus.

Pēc jaunu ievades lauku pievienošanas rēķina paraugā (izņemot produktu moduli) jūs varat pievienot jaunus parametrus. Jums jāraksta rēķina paraugā vietā, kur vēlaties pievienot jauno parametru, šādu tekstu: ${parametra nosaukums}. Piemēram, ${test}, kur "test" ir parametra nosaukums.

NB! Simbolu ${} rakstīšanai obligāti jāizmanto angļu valodas tastatūra vai vienkārši nokopējiet tos no parauga.

Papildu ievades lauki

Kā izveidot savu individuāli pielāgoto rēķina paraugu

9.2. PDF/HTML:

1. Noklikšķiniet uz viena no izvēlētajiem paraugiem. Pēc noklikšķināšanas kods parādīsies zemāk 1. sadaļā, modificējiet to un pēc tam nospiediet pogu "Saglabāt".

2. Rediģējiet paraugu, kā vēlaties, un pēc tam nospiediet pogu "Saglabāt". Jūsu pašreizējais PDF paraugs:

9.3. XLS/Word:

1. Izvēlieties un lejupielādējiet vienu no paraugiem.

3. Rediģējiet lejupielādēto paraugu, kā vien vēlaties, un augšupielādējiet to šajā .xls/.dotx paplašinājumā

10. Kā izveidot atkārtotos rēķinus

Izmantojot atkārtotos rēķinus, jūs varat automātiski izrakstīt rēķinus saviem atkārtotajiem klientiem. Automātiski izveidotie rēķini parādīsies jūsu parasto rēķinu sarakstā.

Atkārtoti rēķini

Rēķinu iestatījumos atkārtotajiem rēķiniem jūs varat iestatīt 2 parametrus:
Rēķinu iestatījumos atkārtotajiem rēķiniem jūs varat iestatīt 2 parametrus:


Lai sastādītu jaunu atkārtoto rēķinu, dodieties uz sadaļu "Atkārtotie rēķini" un izvēlieties "Pievienot jaunu". Jums būs jāaizpilda nākamā forma:

Kā izveidot atkārtotos rēķinus

Visi ievades lauki būs tādi paši kā parastajam rēķinam, taču ir daži izņēmumi:

Kad atkārtotie rēķini būs gatavi, jūsu rēķini tiks automātiski izveidoti jūsu kontā un nosūtīti klientiem. Rēķini tiks sagatavoti tajā pašā mēneša dienā, ko jūs iestatījāt "Pirmais rēķins".
Izveidot rēķinu tiešsaistē