Rēķinu izrakstīšanas programma

Proforma rēķins


Proforma rēķins: Izvērsts skaidrojums

Atšķirība starp proforma rēķinu un standarta rēķinu

Galvenā atšķirība starp proforma rēķinu un standarta rēķinu ir tā, ka proforma rēķini satur faktu un skaitļu aplēses. Turpretī rēķinā ir ietverti reāli un konkrēti fakti un skaitļi.

Vēl viena atšķirība starp abiem ir saistīta ar laiku, kad rēķini tiek nosūtīti klientam. Proforma rēķins tiek izsniegts klientam pirms preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas. Savukārt rēķinu izsniedz, kad preces jau ir nosūtītas klientam vai pakalpojumi ir sniegti. Proforma rēķina mērķis ir saskaņot pārdevēja un klienta gaidas. Turpretī rēķins ir juridisks dokuments, ko var izmantot kā pārdošanas darījuma pierādījumu.

Pārdevējs un pircējs ir vienojušies gan par proforma, gan standarta rēķinu. Turklāt proforma rēķinam ir tāds pats saturs kā standarta rēķinam, piemēram, norēķinu informācija, logotips, kontaktinformācija un noteikumi un nosacījumi. Tomēr ir būtiski pieminēt, ka katrā rēķinā jābūt skaidri norādītam, vai tas ir proforma rēķins vai standarta rēķins.

No grāmatvedības viedokļa proforma rēķinus nevar izmantot kā apstiprinošu pierādījumu darījumu iegrāmatošanai. Tas nozīmē, ka grāmatvedības sistēmu nevar atjaunināt, pamatojoties uz to, kas ir minēts proforma rēķinos. Iemesls ir tāds, ka proforma rēķina izsniegšanas dienā preces vēl nav piegādātas. Risks un atlīdzība nav nodoti, un tāpēc grāmatvedības noteikumi neļauj reģistrēt darījumus. Savukārt standarta rēķina gadījumā risks un atlīdzība ir nodoti, jo preces jau ir nosūtītas klientam.

Tāme vai proforma rēķins

Tāme parādās transakcijas vai darījuma sākotnējā posmā. Tāmes mērķis ir paziņot otrai pusei paredzēto cenu, ko tā piekrīt pieņemt par preci vai pakalpojumu. Šajā brīdī, tā kā šis ir tikai sarunu posms, starp pusēm nav savstarpējas vienošanās.

Savukārt proforma rēķins ir rēķins, kas tiek izsniegts, pamatojoties uz pārdevēja un klienta saskaņotiem noteikumiem. Starp pusēm pastāv savstarpējas vienošanās elements, un darījums ir pabeigts. Pārdevējs var sagaidīt maksājumu no klienta, jo proforma rēķins darbojas kā instruments, lai nodrošinātu, ka abas puses atrodas vienādās pozīcijās.

Situācijā, kad klientam jāveic avansa maksājums, proforma rēķina nozīme pieaug eksponenciāli. Proforma rēķins kalpo par pamatu avansa maksājuma aprēķināšanai.

Kopumā galvenā atšķirība starp tāmi un proforma rēķinu ir tāda, ka tāmes gadījumā maksājums nav gaidāms, jo nav darījuma. Tas ir tikai solis agrīnās sarunās. Savukārt proforma rēķina gadījumā maksājums tiek gaidīts, kad darījums starp pārdevēju un klientu ir pabeigts.

Turpmāk tiks aplūkoti detalizēti proforma rēķinu izmantošanas aspekti avansa maksājumu veikšanai.

Proforma rēķins avansa maksājumam

Parasti pārdevējs, pieprasot maksājumu, izraksta rēķinu. Veicot avansa maksājumus, daži pārdevēji parasti ievieš maksājumu veikšanas politiku. Parasti pēc maksājuma saņemšanas preces tiek nosūtītas klientam. Avansa maksājumu gadījumā, tā kā preces vēl nav nosūtītas, tiek izrakstīts paredzamais rēķins proforma rēķina veidā, lai ļautu pusēm gūt priekšstatu par maksājuma summu.

Tā kā proforma rēķini var mainīties, tas var nozīmēt, ka pēc galīgā rēķina saņemšanas var būt nepieciešams mainīt pirkuma cenu. Ja klients ir veicis maksājumu, pamatojoties uz proforma rēķiniem, un cena atšķiras no galīgajā rēķinā norādītās cenas, grāmatvedības sistēmā būs nepieciešams veikt koriģējošus grāmatvedības ierakstus.

Piemēram, ja klients ir veicis avansa maksājumu, pamatojoties uz proforma rēķinu, un galīgajā rēķinā ir norādīta lielāka summa, tas nozīmē, ka klientam būs jārada saistības par papildu summu un jāveic papildu maksājums. Ja galīgā rēķina cena ir zemāka par proforma rēķina cenu, tad klients var sagaidīt, ka pārdevējs viņam atmaksās naudu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka proforma rēķinus iespējams izmantot gan vietējai, gan starptautiskajai tirdzniecībai. Tomēr proforma rēķini visbiežāk tiek izmantoti tieši starptautiskajā tirdzniecībā. Tālāk mēs paskaidrosim, kā proforma rēķinus izmanto eksportam.

Proforma rēķins eksportam

Eksporta process ir saistīts ar ievērojamām procesuālām formalitātēm. Tās ir saistītas ar ostām, banku pakalpojumiem, kravām, nodokļiem, muitu, pārbaudēm un daudzām citām jomām. Šīs sarežģītības dēļ ārvalstu pircējam var rasties neskaidrības par tādiem aspektiem kā darījuma valūta, apraksts, preces u. c.

Šajā gadījumā proforma rēķins var vienkāršot procesu. Proforma rēķini tiek izsniegti kopā ar visaptverošiem aprakstiem, tas ļauj pārdevējam un pircējam būt uz viena viļņa. Šajos aprakstos ir ietverts pārdevēja un pircēja nosaukums, pircēja atsauces numurs, pieprasījuma datums, īss preces apraksts, preces cena, kubatūra, iepakojuma izmēri, transportēšanas svars, piegādes vieta, tirdzniecības apjoms, maksāšanas noteikumi, pārdošanas noteikumi, nosūtīšanas un piegādes osta un darījuma valūta.

Proforma rēķins, ko izmanto sarežģītajā eksporta tirdzniecībā, palīdz precizēt pārdevēja un pircēja gaidas, lai varētu labāk plānot un pārvaldīt visus darījuma aspektus.

Nobeigumā

Proforma rēķins tiek izsniegts pirms preču piegādes klientam. Tas kalpo kā noderīgs instruments, lai palīdzētu precizēt noteikumus starp pircēju un pārdevēju. Tā kā tajā ir ietverti aplēstie fakti un skaitļi, tas abām pusēm sniedz norādi par to, ko sagaidīt no darījuma. Vēl viena prasība ir tā, ka uz tā skaidri ir jābūt norādītam, ka tas ir proforma rēķins. Turklāt, tā kā tas nav juridisks dokuments, grāmatvedības sistēmā nedrīkst veikt nekādus atjauninājumus, pamatojoties uz proforma rēķinu.

Proforma rēķini tiek izsniegti arī avansa maksājumu iekasēšanai. Tas ir noderīgi, jo to var izmantot, lai aprēķinātu avansa maksājuma apmēru. Turklāt proforma rēķini palīdz definēt terminus starptautiskajā tirdzniecībā.

Proforma rēķins atšķiras no parastā rēķina, jo parastais rēķins satur faktisko informāciju un tiek izmantots kā apliecinošs dokuments grāmatvedības un saistīto darījumu apstrādei. Atšķirībā no proforma rēķina parasto rēķinu izsniedz pēc preču nosūtīšanas klientam vai pakalpojumu sniegšanas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādas ir proforma rēķina būtiskākās iezīmes?

Zemāk ir apkopotas būtiskākās proforma rēķina iezīmes:

  • Tā ir lieliska sarunu stratēģija starptautiskajā tirdzniecībā
  • Tas ir brīvprātīgs dokuments, kas nozīmē, ka tas var nebūt nepieciešams visiem darījumiem
  • Šiem rēķiniem ir noteikts derīguma termiņš

Kādas ir proforma rēķina svarīgākās sastāvdaļas

Zemāk ir apkopotas dažas svarīgākās proforma rēķina sastāvdaļas:

  • Preces apraksts, tostarp kvalitātes matrica
  • Piegādes noteikumi un iezīmes
  • Piegādes informācija
  • Pārdošanas noteikumi
  • Darījuma valūta

Kad proforma rēķins tiek nosūtīts klientam?

Proforma rēķins tiek nosūtīts klientam, tiklīdz pircējs un pārdevējs ir vienojušies par preces cenu. Vairumā gadījumu proforma rēķins tiek nosūtīts, lai pārliecinātos, ka abām pusēm ir vienādi nodomi. To var nosūtīt arī tad, ja par darījumu tiek pieprasīts avansa maksājums.


Cita veida rēķini: