Rēķinu izrakstīšanas programma

Avansa rēķins


Avansa rēķins: Izvērsts skaidrojums

Atšķirība starp avansa rēķinu un standarta rēķinu

Galvenā atšķirība starp avansa rēķinu un standarta rēķinu ir tā, ka avansa rēķini satur faktu un skaitļu aplēses. Turpretī rēķinā ir ietverti reāli un konkrēti fakti un skaitļi.

Vēl viena atšķirība starp abiem ir saistīta ar laiku, kad rēķini tiek nosūtīti klientam. Avansa rēķins tiek izsniegts klientam pirms preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas. Savukārt rēķinu izsniedz, kad preces jau ir nosūtītas klientam vai pakalpojumi ir sniegti. Avansa rēķina mērķis ir saskaņot pārdevēja un klienta gaidas. Turpretī rēķins ir juridisks dokuments, ko var izmantot kā pārdošanas darījuma pierādījumu.

Pārdevējs un pircējs ir vienojušies gan par avansa, gan standarta rēķinu. Turklāt avansa rēķinam ir tāds pats saturs kā standarta rēķinam, piemēram, norēķinu informācija, logotips, kontaktinformācija un noteikumi un nosacījumi. Tomēr ir būtiski pieminēt, ka katrā rēķinā jābūt skaidri norādītam, vai tas ir avansa rēķins vai standarta rēķins.

No grāmatvedības viedokļa avansa rēķinus nevar izmantot kā apstiprinošu pierādījumu darījumu iegrāmatošanai. Tas nozīmē, ka grāmatvedības sistēmu nevar atjaunināt, pamatojoties uz to, kas ir minēts avansa rēķinos. Iemesls ir tāds, ka avansa rēķina izsniegšanas dienā preces vēl nav piegādātas. Risks un atlīdzība nav nodoti, un tāpēc grāmatvedības noteikumi neļauj reģistrēt darījumus. Savukārt standarta rēķina gadījumā risks un atlīdzība ir nodoti, jo preces jau ir nosūtītas klientam.

Tāme vai avansa rēķins

Tāme parādās transakcijas vai darījuma sākotnējā posmā. Tāmes mērķis ir paziņot otrai pusei paredzēto cenu, ko tā piekrīt pieņemt par preci vai pakalpojumu. Šajā brīdī, tā kā šis ir tikai sarunu posms, starp pusēm nav savstarpējas vienošanās.

Savukārt avansa rēķins ir rēķins, kas tiek izsniegts, pamatojoties uz pārdevēja un klienta saskaņotiem noteikumiem. Starp pusēm pastāv savstarpējas vienošanās elements, un darījums ir pabeigts. Pārdevējs var sagaidīt maksājumu no klienta, jo avansa rēķins darbojas kā instruments, lai nodrošinātu, ka abas puses atrodas vienādās pozīcijās.

Situācijā, kad klientam jāveic avansa maksājums, avansa rēķina nozīme pieaug eksponenciāli. Avansa rēķins kalpo par pamatu avansa maksājuma aprēķināšanai.

Kopumā galvenā atšķirība starp tāmi un avansa rēķinu ir tāda, ka tāmes gadījumā maksājums nav gaidāms, jo nav darījuma. Tas ir tikai solis agrīnās sarunās. Savukārt avansa rēķina gadījumā maksājums tiek gaidīts, kad darījums starp pārdevēju un klientu ir pabeigts.

Turpmāk tiks aplūkoti detalizēti avansa rēķinu izmantošanas aspekti avansa maksājumu veikšanai.

Avansa rēķins avansa maksājumam

Parasti pārdevējs, pieprasot maksājumu, izraksta rēķinu. Veicot avansa maksājumus, daži pārdevēji parasti ievieš maksājumu veikšanas politiku. Parasti pēc maksājuma saņemšanas preces tiek nosūtītas klientam. Avansa maksājumu gadījumā, tā kā preces vēl nav nosūtītas, tiek izrakstīts paredzamais rēķins avansa rēķina veidā, lai ļautu pusēm gūt priekšstatu par maksājuma summu.

Tā kā avansa rēķini var mainīties, tas var nozīmēt, ka pēc galīgā rēķina saņemšanas var būt nepieciešams mainīt pirkuma cenu. Ja klients ir veicis maksājumu, pamatojoties uz avansa rēķiniem, un cena atšķiras no galīgajā rēķinā norādītās cenas, grāmatvedības sistēmā būs nepieciešams veikt koriģējošus grāmatvedības ierakstus.

Piemēram, ja klients ir veicis avansa maksājumu, pamatojoties uz avansa rēķinu, un galīgajā rēķinā ir norādīta lielāka summa, tas nozīmē, ka klientam būs jārada saistības par papildu summu un jāveic papildu maksājums. Ja galīgā rēķina cena ir zemāka par avansa rēķina cenu, tad klients var sagaidīt, ka pārdevējs viņam atmaksās naudu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka avansa rēķinus iespējams izmantot gan vietējai, gan starptautiskajai tirdzniecībai. Tomēr avansa rēķini visbiežāk tiek izmantoti tieši starptautiskajā tirdzniecībā. Tālāk mēs paskaidrosim, kā avansa rēķinus izmanto eksportam.

Avansa rēķins eksportam

Eksporta process ir saistīts ar ievērojamām procesuālām formalitātēm. Tās ir saistītas ar ostām, banku pakalpojumiem, kravām, nodokļiem, muitu, pārbaudēm un daudzām citām jomām. Šīs sarežģītības dēļ ārvalstu pircējam var rasties neskaidrības par tādiem aspektiem kā darījuma valūta, apraksts, preces u. c.

Šajā gadījumā avansa rēķins var vienkāršot procesu. Avansa rēķini tiek izsniegti kopā ar visaptverošiem aprakstiem, tas ļauj pārdevējam un pircējam būt uz viena viļņa. Šajos aprakstos ir ietverts pārdevēja un pircēja nosaukums, pircēja atsauces numurs, pieprasījuma datums, īss preces apraksts, preces cena, kubatūra, iepakojuma izmēri, transportēšanas svars, piegādes vieta, tirdzniecības apjoms, maksāšanas noteikumi, pārdošanas noteikumi, nosūtīšanas un piegādes osta un darījuma valūta.

Avansa rēķins, ko izmanto sarežģītajā eksporta tirdzniecībā, palīdz precizēt pārdevēja un pircēja gaidas, lai varētu labāk plānot un pārvaldīt visus darījuma aspektus.

Nobeigumā

Avansa rēķins tiek izsniegts pirms preču piegādes klientam. Tas kalpo kā noderīgs instruments, lai palīdzētu precizēt noteikumus starp pircēju un pārdevēju. Tā kā tajā ir ietverti aplēstie fakti un skaitļi, tas abām pusēm sniedz norādi par to, ko sagaidīt no darījuma. Vēl viena prasība ir tā, ka uz tā skaidri ir jābūt norādītam, ka tas ir avansa rēķins. Turklāt, tā kā tas nav juridisks dokuments, grāmatvedības sistēmā nedrīkst veikt nekādus atjauninājumus, pamatojoties uz avansa rēķinu.

Avansa rēķini tiek izsniegti arī avansa maksājumu iekasēšanai. Tas ir noderīgi, jo to var izmantot, lai aprēķinātu avansa maksājuma apmēru. Turklāt avansa rēķini palīdz definēt terminus starptautiskajā tirdzniecībā.

Avansa rēķins atšķiras no parastā rēķina, jo parastais rēķins satur faktisko informāciju un tiek izmantots kā apliecinošs dokuments grāmatvedības un saistīto darījumu apstrādei. Atšķirībā no avansa rēķina parasto rēķinu izsniedz pēc preču nosūtīšanas klientam vai pakalpojumu sniegšanas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādas ir avansa rēķina būtiskākās iezīmes?

Zemāk ir apkopotas būtiskākās avansa rēķina iezīmes:

  • Tā ir lieliska sarunu stratēģija starptautiskajā tirdzniecībā
  • Tas ir brīvprātīgs dokuments, kas nozīmē, ka tas var nebūt nepieciešams visiem darījumiem
  • Šiem rēķiniem ir noteikts derīguma termiņš

Kādas ir avansa rēķina svarīgākās sastāvdaļas

Zemāk ir apkopotas dažas svarīgākās avansa rēķina sastāvdaļas:

  • Preces apraksts, tostarp kvalitātes matrica
  • Piegādes noteikumi un iezīmes
  • Piegādes informācija
  • Pārdošanas noteikumi
  • Darījuma valūta

Kad avansa rēķins tiek nosūtīts klientam?

Avansa rēķins tiek nosūtīts klientam, tiklīdz pircējs un pārdevējs ir vienojušies par preces cenu. Vairumā gadījumu avansa rēķins tiek nosūtīts, lai pārliecinātos, ka abām pusēm ir vienādi nodomi. To var nosūtīt arī tad, ja par darījumu tiek pieprasīts avansa maksājums.


Cita veida rēķini: